Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ons privacybeleid werd opgesteld in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

Op welke gegevens heeft de AVG betrekking?

Tradas mag de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken:

  • informatie die wij verwerven naar aanleiding van uw gebruik van onze website en/of diensten;
  • wanneer u contact met ons opneemt, mogen wij hier een opname van bewaren (bv. wanneer u een document downloadt van onze website);
  • cv’s of andere persoonsgegevens die u ons voor een specifieke reden bezorgt.

Op welke manier gebruiken wij uw gegevens?

De belangrijkste doelstelling van de verwerking van uw persoonsgegevens is het verwerken en uitvoeren van contracten die tussen u en Tradas werden afgesloten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Anderzijds hebt u het recht te weigeren dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden. U kan uw persoonsgegevens raadplegen of ons verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar het adres  of door op de link in onze mailings te klikken.

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteiten (bv. contactgegevens zoals uw correspondentieadres of e-mailadres, gegevens over uw gewoontes en voorkeuren die worden verzameld wanneer u onze producten en diensten gebruikt …).

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden voor marketingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden verzameld en verwerkt door onze onderaannemers (bv. freelancevertalers, autoriteiten …), enkel voor zover zij deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door personeel dat buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is en voor Tradas of een van zijn onderaannemers werkt. Wij nemen alle noodzakelijke en redelijke maatregelen en verwerken uw persoonsgegevens op veilige wijze, conform ons privacybeleid.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens van klanten, prospects, partners en relaties worden zolang bewaard als nodig is voor de verwerking ervan. Voor vragen over dit onderwerp kan u steeds terecht op het adres .

Beleid rond het beheer van cookies en vergelijkbare technologieën

Tradas gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën op zijn website.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om:

  • de werking en functies van onze website te verbeteren;
  • de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, te analyseren, en statistieken te produceren;
  • gebruikers gepersonaliseerde informatie of reclameboodschappen te tonen.

Wij maken gebruik van WordPress, Google Analytics en MailChimp.

Hoe cookies beheren?

De meeste webbrowsers aanvaarden cookies. U kan uw browser zo instellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies geïnstalleerd worden. In de meeste browsers vindt u deze instelling in het menu ‘help’ of ‘tools’.

Intellectuele eigendom

Deze website en de volledige inhoud ervan zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten en de auteursrechten waarvan Tradas houder of licentiehouder is.

De website en de inhoud ervan (zoals merken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, video-animaties, zonder dat dit een volledige opsomming is) mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tradas.

Mits aanvaarding en naleving van zijn algemene voorwaarden, verleent Tradas de bezoekers van deze website de nodige toestemming om de werken en andere voorwerpen die vallen onder het intellectuele-eigendomsrecht en auteursrecht van Tradas, te gebruiken enkel en alleen om deze website en zijn inhoud te raadplegen. Deze toestemming heeft uitsluitend betrekking op een tijdelijke raadpleging en is beperkt tot het normale gebruik van de website, binnen de grenzen die door de algemene voorwaarden worden vastgelegd.

Elke reproductie of openbare communicatie van deze website of een element van de inhoud, volledig of gedeeltelijk en op om het even welke drager, buiten de toestemming van Tradas, is krachtens deze clausule uitdrukkelijk verboden. Elke ongeoorloofde daad vormt een inbreuk die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Elk gebruik van de handelsnaam of het merk Tradas, evenals van de logo’s van Tradas, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande toestemming van Tradas. Dit heeft meer bepaald betrekking op het gebruik van de handelsnaam, het merk of de logo’s voor al dan niet betalende referentiedoeleinden, evenals de creatie van hypertextlinks of andere navigatietechnieken via het internet. Hypertextlinks naar de website van Tradas mogen enkel worden aangemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradas.

Om hiervoor toestemming te vragen, neemt u contact op met onze marketingafdeling (+32 (0)2 340 94 50) of stuurt u ons een e-mail ().

De firma Tradas

TRADAS nv
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Tervurenlaan 155
1150 Brussel
België
Tel.: +32 (0)2 346 71 17

Ondernemingsnummer KBO: 0432.652.959
(Belgisch) handelsregister: 498 893
Btw: BE 0432 652 959

Laatste update van onze wettelijke vermeldingen: 28/01/2019.