Machinevertaling op basis van AI
& post-editing

AI-Machinevertaling & post-editing

AI-machinevertaling en post-editing: hoe motoren op maat de productiviteit verhogen en de kosten verlagen

Het verschil tussen wat vertaalmachines vroeger konden en waartoe ze nu in staat zijn, is hemelsbreed. Op dit moment is machinevertaling op basis van AI of neurale machinevertaling (Neural Machine Translation of NMT) toonaangevend. Overal in Europa staan bedrijven voor een uitdaging: er wordt van hen verwacht dat ze steeds meer content creëren in steeds minder tijd, zonder in te boeten aan nauwkeurigheid en binnen een afgebakend budget. Maar hoe bepaalt u de beste tools en processen voor uw doelgroepen? Kiest u voor een generieke motor of een specifiek getrainde motor? Of toch maar voor ruwe machinevertaling? En welke soorten post-editing bestaan er?

Tradas test reeds sinds geruime tijd AI-machinevertaling of neurale machinevertaling (NMT) voor snelle, efficiënte vertalingen. We kunnen onze getrainde motoren aanpassen aan uw sector en afstemmen op uw organisatie. Bovendien blijven uw gegevens strikt vertrouwelijk. Dit combineren we met een netwerk van gekwalificeerde post-editors en continue feedback en verbetering. Op die manier helpt Tradas u uw vertaal- en communicatiedoelen te realiseren.

Waarom machinevertaling?

Size global language service market_Tradas
De behoefte aan communicatie kent vandaag een ware boom. Hetzelfde geldt voor de wereldwijde markt van taaldiensten.

Volgens Statista is de markt op tien jaar tijd verdubbeld tot ongeveer 50 miljard USD in 2019. En naar verwachting gaan die cijfers exponentieel blijven groeien.

Volgens Global Market Insights was de markt voor machinevertaling 650 miljoen waard in 2020. Die groei zou zich doorzetten om 3 miljard dollar te bereiken tegen 2027.
Nu er dagelijks steeds meer content wordt aangemaakt en bijgewerkt, zijn er gewoonweg niet genoeg vertalers om alles tijdig te verwerken. Alleen al in 2020 en 2021 creëerden we meer content dan in de hele menselijke geschiedenis tot dan toe. Machinevertaling is een extra hulpmiddel dat het vertaalproces kan versnellen, vooral bij krappe deadlines. Wanneer systemen voor machinevertaling worden gebruikt door experts en voor geschikte content, kunnen ze de verwerkingstijd aanzienlijk verkorten, zonder in te boeten aan kwaliteit. Machinevertaling is ook interessant wanneer het beschikbare budget beperkt is.

Hoe werkt AI-machinevertaling?

Bij Neural Machine Translation (NMT) wordt artificiële intelligentie (AI) gebruikt om een tekst te vertalen zonder menselijke tussenkomst. Sinds de jaren 1950 werden reeds verschillende soorten machinevertaling ontwikkeld, maar op dit moment is NMT het meest geavanceerde en verfijnde systeem.

Generieke motoren: lagere kwaliteit zonder gegevensbescherming

Lagere kwaliteit

Generieke gratis tools zoals Google Translate, DeepL, Amazon en Bing worden reeds door heel veel mensen gebruikt. Deze motoren zijn getraind met gratis generieke content. Voor elk teksttype wordt hetzelfde model gebruikt. De terminologie is echter vaak incoherent en het vereist veel menselijke tussenkomst om het resultaat natuurlijk en vloeiend te laten klinken. Ze kunnen in bepaalde situaties efficiënt zijn, maar op het vlak van nauwkeurigheid en workflow moeten ze onderdoen voor op maat getrainde motoren.

• Onbeschermde gegevens
Vooral één specifiek kenmerk van gratis generieke motoren vormt vaak een probleem voor professionele gebruikers. Enerzijds kunnen die motoren putten uit de miljarden woorden waarmee gebruikers ze elke dag voeden om vertalingen te genereren. Anderzijds dient de te vertalen content die men uploadt als ruw materiaal voor toekomstige vertalingen. Uw teksten worden dus met de hele wereld gedeeld. Wilt u dat uw vertrouwelijke informatie toegankelijk wordt voor concurrenten? Bij Tradas nemen we gegevensbescherming bijzonder serieus. Onze oplossingen voor machinevertaling, op maat van uw organisatie, beschermen uw content voor inzage. Alle informatie die u aan ons doorgeeft, blijft vertrouwelijk.

Motoren op maat: betrouwbaarder, veiliger en productiever

Specifiek getrainde motoren werken zoals generieke motoren, maar gaan een stap verder. Ze worden namelijk afgestemd op een bepaald domein of een bepaalde sector. Het zijn met andere woorden gespecialiseerde motoren. Tradas voedt de motor met tweetalige en eentalige gegevens die specifiek zijn voor uw bedrijf. Ze zijn afkomstig van uw vertaalgeheugens of van tweetalige content die u al heeft. Wij verzamelen alle relevante content, schonen deze op en gebruiken hem vervolgens om een specifieke motor voor u te trainen. Heeft u zelf geen geschikte content, dan verzamelen wij met specifieke tools zoveel mogelijk relevante gegevens in uw domein of sector. Het doel is om de motor te trainen met behulp van de juiste terminologie om zo snel mogelijk de gewenste output te krijgen.

Tradas heeft de middelen en tools om een motor nauwkeurig af te stemmen op uw specifieke behoeften. Wij helpen u gedurende het hele proces en volgen de resultaten nauwgezet op. We monitoren voortdurend de output van de motoren en verwerken de feedback die we ontvangen van onze post-editors. Dat zijn speciaal opgeleide vertalers die de output van machinevertaling bewerken. De nieuwe, opgeschoonde dataset wordt opnieuw aan de motor gevoed. Dankzij dit proces leert de motor bij en wordt de output alsmaar beter, waardoor er uiteindelijk steeds minder menselijke tussenkomst nodig is.

Machinevertaling en post-editing

Post-editing (of MTPE) is de menselijke tussenkomst na een machinevertaling. Volgens vooraf gedefinieerde richtlijnen zal de vertaler/post-editor de tekst tot een bepaald niveau bewerken. Dit niveau wordt met u overeengekomen en varieert van light editing tot full post-editing. In het eerste geval gaat het om minimale bewerking, terwijl in het laatste geval het resultaat klaarstaat voor publicatie.

Light Post-Edition

Als de output van de machinevertaling slechts weinig verbetering nodig heeft, kunnen we light post-editing voorstellen. Met een paar aanpassingen krijgen we een gemakkelijk leesbare tekst. De beperkte menselijke tussenkomst richt zich op bepaalde aspecten van de tekst. Het grootste deel van de door de motor gegenereerde output blijft behouden.

Full Post-Edition

Als uw inhoud moet worden gepubliceerd, nemen onze professionele en vakkundige post-editors de tijd die ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat de tekst een menselijk vertaalkwaliteitsniveau bereikt. Met onze motoren op maat, die zijn getraind met relevante gegevens, verloopt dit proces van full post-edition sneller dan van nul vertalen. Weet u niet zeker welk niveau van post-editing u nodig heeft? Wij helpen u graag om dat in de loop van het volledige proces te bepalen.

Ruwe machinevertaling

Niet alle vertaalde content is bedoeld voor publicatie. Soms dient een tekst enkel voor intern gebruik, zoals e-mails, notulen van vergaderingen, notities, gebruikershandleidingen, forumberichten of live chats. Ruwe of onbewerkte machinevertaling (raw machine translation) is de perfecte oplossing voor alle content die moet worden vertaald, maar die niet de financiële inspanning en tijd waard is om een menselijke vertaler in te schakelen. We kunnen grote hoeveelheden vertaalde woorden leveren in een korte tijd.

De voor de hand liggende vraag is waarom u zou betalen voor raw machine translation als er veel gratis online oplossingen zijn.

Daar zijn dus twee belangrijke redenen voor:

1) Gegevensbescherming: zoals we al vermeldden, garandeert geen van de gratis oplossingen volledige vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens.

2) Maatwerk: zoals we hierboven uitlegden, leveren generieke motoren alleen generieke vertalingen. Wij gebruiken motoren die getraind zijn met specifieke gegevens, relevant voor uw domein.

Waarom kiezen voor Tradas?

Tradas is de beste keuze voor betrouwbare en efficiënte machinevertaaldiensten. We hebben om meerdere redenen besloten om voor machinevertaling te investeren in specifiek getrainde motoren. We vertrouwen niet alleen op de modernste MT-systemen, maar ook op een netwerk van gekwalificeerde post-editors, experts in hun vakgebied en moedertaalsprekers met wie we nauw samenwerken. Ze geven ons voortdurend feedback over hun post-edition-ervaringen, waardoor we de bewerkte content kunnen gebruiken om de output van de motoren verder op punt te stellen. Ons proces van maatwerk eindigt dus nooit. We monitoren voortdurend de output van onze motoren met behulp van automatische statistieken zoals BLEU, COMET, HTER, maar ook, en vooral, aan de hand van menselijke beoordelingen. 

Wat betekent dit voor u?

Met Tradas bent u zeker van nauwkeurige vertalingen voor minder geld.

• De prijzen worden aangepast aan het post-editingniveau dat u kiest.

• Grote volumes kunnen snel worden vertaald. En dan hebben we het over duizenden tot honderdduizenden woorden.

• Uw gegevens worden beschermd.

• Ons team werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft. We hebben ruim 35 jaar ervaring op de markt. We kunnen u dus helpen beslissen of u überhaupt machinevertaling nodig heeft, en zo ja, welk type motor en menselijke tussenkomst voor u het meest geschikt zijn.

 

Ontvang uw gratis offerte
binnen de 3 uur

U hebt een vraag
over uw project?